Gegevens stichting en doelstelling

Naam Stichting:  Stichting Helpende Hand Roemenië.

Fiscaal nummer:  816212326

Contactgegevens: info@stichtinghelpendehandroemenie.nl  

Bestuurssamenstelling:

voorzitter: Marina Schulte-Conradi.

secretaris: Sjoerd van der Wouden.

penningmeester: Sietske Wapstra-de Jong.


Doelstelling: het verlenen van met name materiële steun in de vorm van transporten met kleding en hulpgoederen aan de bevolking in het Noorden van Roemenië.