Gegevens stichting en doelstelling

Naam Stichting:  Stichting Helpende Hand Roemenië.

Fiscaal nummer:  816212326

Contactgegevens: info@stichtinghelpendehandroemenie.nl  

Bestuurssamenstelling:

voorzitter: Marina Schulte-Conradi.

secretaris: Sjoerd van der Wouden.

penningmeester: Sietske Wapstra-de Jong.


Doelstelling: het verlenen van materiële steun aan de bevolking van Roemenië.

Het verrichten van allerlei handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.