Beleidsplan

Inzamelen van o.a. kleding, sorteren en inpakken.

Het onderhouden van contacten met winkels, en vragen of zij goederen beschikbaar hebben die overbodig zijn.

Het zoeken naar sponsors, met name in de regio waar we gevestigd zijn als stichting.

Minimaal 1 x per jaar een bezoek brengen aan die plaatsen waar we hulp bieden.

Uitdelen van Kerstpakketten, die we ter plekke kopen om de middenstand daar te ondersteunen.

1 x per jaar een nieuwsbrief opstellen en rondbrengen bij die mensen die ons financieel ondersteunen met giften, met name daar waar dit werk eerder werd gestart, en wij bekendheid hebben.

Uitdelen van de nieuwsbrief in kerkgenootschappen waar mensen van uit de stichting toe behoren, om ons financieel of met goederen te ondersteunen.

Het specifiek zoeken naar goederen waar men om vraagt van uit de plaatsen die we hulp geven.